Quality test

Om objectief de kwaliteit te controleren zijn een aantal testen ontwikkeld. De belangrijkste hiervan is de test waarmee draagkracht van een tray wordt bepaald. De tray wordt gevuld met het normgewicht en vervolgens in een testmachine gehangen.

 

In deze test machine maakt de tray een reproduceerbare val naar beneden (zie afbeelding), hierdoor kan onafhankelijk vastgesteld worden of de trays nog aan de normen voldoen. De tray mag uiteraard niet breken. Indien dit wel gebeurt zal de betreffende producent aanpassingen moeten doen in zijn productie anders mag hij het betreffende product niet meer leveren onder de naam Normpack.