Geschiedenis Normpack

De Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN) heeft, samen met de groothandel, in 1996 het collectieve merk Normpack op de markt gebracht. Het belang hiervan was de standaardisatie op maatvoering en de borging van de kwaliteit van de trays.

De maatvoering is van belang vanwege het samenstellen van gemengde karren. De kwaliteit is van belang om te voorkomen dat er tijdens het overpakken schade ontstaat doordat de planten uit de tray vallen.

Het beheer van het Normpack systeem is ondergebracht bij Sivepo.

Sivepo is in 1994 opgericht door de VBA en Bloemenveiling Holland, inmiddels Royal FloraHolland. Doel was om te komen tot een plantenfustpool die landelijk door alle veilingen gebruikt werd om de handel in planten te vereenvoudigen en de logistieke processen in de keten te versnellen. Middels poolovereenkomsten werden de afspraken tussen Sivepo en de veilingen vastgelegd.

  • 1994 meermalig planten fust (rood)
  • 1998 meermalig bloemen fust
  • 2002 meermalige dozen
  • 2003 grijze plantenfust
  • 2003 Normpack
  • 2007 eenmalige dozen
  • 2008 losse legborden

Na de fusie tussen de bloemenveilingen tot Royal FloraHolland zijn de activiteiten van Sivepo ondergebracht bij Royal FloraHolland. Alleen Normpack valt nog onder Sivepo.

Plantentrays met gegarandeerde kwaliteit

Normpack staat voor gestandaardiseerde plantenverpakkingen c.q. plantentrays met gegarandeerde kwaliteit. De trays zijn gestandaardiseerd met betrekking tot maatvoering, uitvoering en kwaliteit.

De Normpack trays worden onder licentie geproduceerd door een beperkt aantal bedrijven die het recht hebben de trays op de markt te brengen. Kwekers kunnen hun planten aanvoeren in deze eenmalige trays op de veilingen en aan groothandel welke gewend zijn met deze verpakkingen te werken.