Controle systeem

Sivepo beheert het Normpack systeem en controleert de kwaliteit. Voordat een producent Normpack trays mag produceren ondergaat hij een audit waaruit moet blijken dat deze producent in staat is constant het geëiste kwaliteitsniveau te leveren.

Bij de ontwikkeling van een nieuwe tray wordt het ontwerp aan diverse eisen getoetst en de gezamenlijke kennis van Sivepo en de Normpack producenten benut om een zo goed mogelijk ontwerp te bepalen. Voordat een tray daadwerkelijk door een producent verkocht mag worden vindt er een goedkeuringstest plaatst waarbij diverse functionaliteiten van de tray objectief getoetst worden.

Van alle tray modellen die in productie zijn vinden steekproefsgewijs controles plaats. Indien een tray van een producent niet voldoet aan de eisen, wordt deze uit productie gehaald.