Kontrolsystem

Sivepo administrerer Normpack®-systemet og kontrollerer kvaliteten. For at en producent kan producere Normpack®-bakker, skal han gennemgå en audit, hvoraf det skal fremgå, at denne producent er i stand til konstant at levere det krævede kvalitetsniveau.

Ved udviklingen af en ny bakke testes designet for, om det opfylder forskellige krav, og Sivepos og Normpack®-producenternes samlede viden bruges til at definere det bedst mulige design. Før en bakke kan sælges af en producent, er der en godkendelsestest, hvor bakkens forskellige funktioner testes objektivt.

Der foretages stikprøvekontroller af alle bakkemodeller, der er i produktion. Hvis en producents bakke ikke opfylder kravene, tages den ud af produktion.