Genbrugs-pool

En Normpack®-bakke er en miljøvenlig emballage. Disse bakker bliver kun lavet af materialet polystyren. Dette gør det muligt, at de let kan genbruges. Sivepo bidrager på denne måde til at reducere emballageaffaldet. Siden 2003 har Royal FloraHolland-auktionerne aktivt indsamlet de brugte bakker. Sivepo sørger for gennemførelsen af dette. Af de indsamlede bakker bliver der igen lavet råmateriale til nye plantebakker ved at vaske dem, sortere og forarbejde dem til granulat. Producenterne genbruger dette til at lave ny folie, hvorefter der igen laves nye bakker heraf.